• Anton

90 miljoner till vatten- och fiskevård i Ljusnan, Gimån och VoxnanLänsstyrelserna i Jämtlands och Gävleborgs län har fått 90 miljoner kronor för insatser i Ljusnan, Gimån och Voxnan för att återställa miljön i vattendragen, ta bort vandringshinder för fisk och återintroducera flodpärlmusslor.


Projektet startar hösten 2019 och sträcker sig över sex år. Länsstyrelsen i Gävleborg äger projektet som genomförs i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtlands län, Bräcke, Härjedalens, Ljusdals och Ovanåkers kommuner, SCA, Skogsstyrelsen och Sportfiskarna.

Projektet finansieras huvudsakligen via EU:s Life-fonder (60 procent), Havs- och vattenmyndigheten samt via medfinansiering från Region Gävleborg och de deltagande parterna.


Ska bidra till en ökad biologisk mångfald

Projektet bidrar till en vattenmiljö med mer naturliga livsmiljöer, ökad biologisk mångfald och till mer fisk i älvarna. De lokala fiskevårdsområdena ges möjlighet att ytterligare utveckla fiskevattnen. Sammantaget blir fisket i älvarna att bättre och det gynnar länets invånare direkt men också indirekt genom att besöksnäringen utvecklas och skapar arbetstillfällen.

I projektet ingår även omfattande satsningar på information, dialog och utbildning i vattenvårdsfrågor riktade till skolor, markägare och allmänhet.

72 views0 comments

Recent Posts

See All