• Anton

Kritiserade Jämtkraft AB får årets miljöpris av Östersunds kommunStefan Sedin, Jämtkraft AB, tar emot Östersunds kommuns miljöpris från Magnus Andersson, Mijö- och samhällsnämndens ordförande. Bild/Jämtkraft AB, Efterbearbetning/NordicFlyTyer

Årets pristagare av Östersund kommuns miljöpris blev företaget Jämtkraft AB, som till 98% ägs av Östersunds kommun själva. — Vi på Jämtkraft ser detta miljöpris som en uppmuntran att fortsätta att utveckla miljöarbetet, själva och tillsammans med andra, sa Stefan Sedin, Jämtkraft AB, när han tog emot priset under ett fullsatt Klimatseminarie på Storsjöteatern.

Östersunds kommun och Jämtkraft AB har under åren fått motså mycket kritik av sportfiskevärlden, bl.a. från Patagonias grundare, Yvon Chouinard, som har skickat ett brev till Ann-Sofie Andersson, Östersunds kommun, med en vädjan om att upphöra bygga Långforsens kraftverk eftersom att den stör fiskens miljö.


— Istället för att stödja byggandet av denna damm, borde ni arbeta intensivt med att restaurera Långan till sin forna glans, det är trenden för framtiden i andra delar av världen, betonar Yvon Chouinard.


Nedre Långan är skyddad enligt Natura 2000 och kap 4§6 i Miljöbalken. Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen, har prövat frågan och gett Jämtkraft rätt att renovera vattenkraftstationen och genomföra miljöåtgärder. Båda instanser anser att planerade renoveringar inte strider mot miljöbalkens regler eller äventyrar möjligheterna att uppnå god ekologisk status i enlighet med Vattendirektivet. Domstolarna anser inte heller att vare sig fritidsfiske, turism eller friluftsliv kommer att påverkas på något betydande sätt.


Båda domarna överklagades till Högsta Domstolen av Kammarkollegiet, Sportfiske och fiskevårdsförbund samt Älvräddarna. Högsta Domstolen tyckte inte att det fanns skäl att ta upp ärendet för prövning. Därmed vann tidigare dom från Mark- och miljööverdomstolen laga kraft. 

37 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

© nordicflytyer.com 2020.

All rights reserved.

Contact Us